Rada Sense Tvättställ

System Rada Sense är en elektronisk blandningsventil

Rada Sense är en elektronisk blandningsventil för montage ovan undertak eller bakom vägg. Både flöde och temperatur kontrolleras med hjälp av en väggmonterad beröringsfri sensorpanel vilket ger en hög hygien. Med hjälp av Rada Sense appen kan man programmera bland annat flödestid, automatisk hygienspolning och hetvattenspolning. Rada Sense levereras komplett med blandningslåda, sensorpanel, transformator, backventiler samt filter. Komplettera endast installationen med lämpligt utloppspip alternativt med duschhuvud och ev. handdusch.

Med system Rada Sense har man möjligheten att både hetvattenspola samt ställa in en automatisk hygienspolning för att minska risken för eventuella legionella bakterier i rörsystemet. Sensorpanelen kan avaktiveras enkelt med en medföljande magnetnyckel, som används för att sätta sensorpanelen i programmeringsläge. Programmering görs med hjälp av Rada Sense appen via Bluetooth.

Specifikationer