Vi på Heno jobbar aktivt med att minska framförallt legionellatillväxt i våra duschar och ligger idag i framkant på marknaden.

Om Legionella

Vad är legionella?

Legionella är en bakterie som finns i jord och vatten. Den är i sig inte farlig, men i felaktigt utformade vattensystem där kallvattnet är för varmt, varmvattnet för kallt eller där vattnet blir stillastående för länge så kan bakterietillväxten öka. Detta kan i sin tur leda till att människor som duschar i dessa duschar kan drabbas av Legionärssjuka eller Pontiacfeber.


50_50 leggio

System för legionellaspolning

Vi på Heno jobbar aktivt med att minska legionellatillväxt i våra duschar och ligger idag i framkant på marknaden när det kommer till legionellakontroll. Våra system för legionellaspolning har två olika alternativ, automatisk hygienspolning och hetvattenspolning. Dessa alternativ ger kunden de rätta verktygen för att hålla legionellatillväxten under kontroll.

Se våra elektroniska duschsystem
hetvatten-bg

Hetvattenspolning - för att eliminera tillväxten av legionellabakterier

Hetvattenspolning gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hetvatten, normalt ca: 70°C, detta för att minimera tillväxten legionellabakterier. Hetvattenspolningen aktiveras manuellt från en dator med vår mjukvara, alternativt ifrån fastighetens BMS System via DUC.

Automatisk Hygienspolning - för att förebygga legionellatillväxt

Automatisk hygienspolning utförs normalt med 30–38 °C vatten och används för att begränsa tiden för stillastående vatten, med det så undviker man att temperaturen på framledande kallvatten blir för varm. Den automatiska hygienspolningen kan programmeras efter kundens önskemål och kan spola en eller flera gånger per dygn, t ex var 8e timme enligt BBR-direktiven.