Leverantörer 2 utan vatten

Leverantörer

Det bästa från de bästa.


För att alltid kunna leverera de bästa produkterna och lösningarna är vi väldigt noga med vilka tillverkare vi arbetar med. Våra tre största leverantörer är Delabie, Rada och Dart Valley Systems. Vi håller kontinuerligt utkik efter nya produkter och leverantörer, men det ställs höga krav för att bli leverantör till Heno.

För våra kunder är det en trygghet att alltid få de bästa produkterna och för oss är det en trygghet att ha ett starkt nätverk som känner till våra krav och som vi kan lita på.

Vi har även egen tillverkning av duschpaneler och specialtillverkning för kunders behov och krav.


Heno duschanordningHeno Duschpelare utomhusHeno LegionellakontrollHeno Tvättställ wc ModulerSt-GöranRada Sense Cover