Med lösningar ifrån Heno har man fokus på Säkerhet, Hygien, Ekonomi och Miljö

Hygien & Ekonomi

Våra olika beröringsfria system ger högsta tänkbara komfort och med en utformning som främjar att det är lätt att hålla rent vid tappstället. Heno erbjuder funktioner så som automatisk hygienspolning och hetvattenspolning som gör att tillväxten av legionellabakterier hålls under kontroll, samt att man möter upp på de hygieniska kraven enligt Sunda Hus och BBR som finns för installationen.

hetvatten-bg

Hetvattenspolning

Med hetvattenspolning kan man minimera legionellatillväxten genom att rörsystemet spolas rent med cirka 70°C varmvatten. Denna funktion kan även aktiveras från ett överordnat system, BMS, via DUC. Med olika tillbehör så säkerställer man att spolning ej kan ske om någon befinner sig i utrymmet.

Driftekonomi

Henos produkter och system är i ett robust utförande för att tåla de mest krävande miljöer. Produkterna är lätta att installera och har en hög driftsäkerhet. Kontroll av temperatur, flöden och flödestider bidrar till en stor energibesparing. Sammantaget så ger detta en god driftekonomi för installationen.