Heno´s Kvalitet och Miljöpolicy

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Heno ska alltid eftersträva nöjda kunder!
Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Heno som leverantör. Heno ska kännetecknas av produkter med hög kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet. För att uppnå detta ska vi:

  • Sträva mot noll fel
  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Ha kunniga medarbetare och ledare

 

Miljöpolicy

På Heno arbetar vi aktivt för att minimera verksamhetens påverkan på miljön!
Miljöarbetet omfattar hela verksamheten från produkt och distribution till våra interna processer. Heno tar ansvar för sina produkter både när det gäller lämpligt val av material och dess sammansättning. Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer. Vår strävan är att kunna erbjuda våra kunder miljöanpassade produkter av högsta kvalité.

Som övergripande Miljömål arbetar vi med minskad energi-förbrukning såväl internt på arbetet samt vid transporter och egna resor. Vi är noga med sortering av eget avfall och med effektivare flöden se till att pappersförbrukningen minskar via mer elektronisk kommunikation med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.