Tillbaka till sökning...

Rada Outlook

Artikelnummer: RO1621-100

RSK-nummer: 8381648


INFORMATION

System Rada Outlook är en elektronisk blandarenhet för upp till 6 utlopp. Systemet består av en blandningslåda, en sensorbox, en transformator, upp till 6 st. sensorer/piezos samt upp till 6 st. duschhuvuden/utloppspipar.
Enheterna i systemet kan kopplas ihop i ett nätverk som kan bestå av upp till 31 st Rada Outlook-enheter eller Rada Sense enheter.
System Rada Outlook programmeras genom att koppla upp sig med en PC eller via fastighetens DUC/Modbus. Med hjälp av mjukvara till Rada Outlook kan man programmera, läsa av och ändra bl.a. flödestid, utloppstemperatur och automatisk hygienspolning. Mjukvaran har även en loggningsfunktion som tillåter loggning av t.ex. automatspolningar. Systemet kan även utföra en hetvattenspolning via DUC/Modbus eller PC.
System Rada Outlook är ett komplett och enkelt system med få komponenter. Vid leverans är lådan komplett med blandningslåda, sensorbox, transformator, backventiler, filter samt avstängningsventiler till inloppen.


TILLVALSMÖJLIGHETER

Hetvattenspolning
Hetvattenspolningen gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hett vatten för att oskadliggöra eventuella bakterier så som legionellabakterier.
För att aktivera hetvattenspolningen krävs en signal från fastighetens DUC/Modbus eller en PC med Rada Outlooks mjukvara installerad.

 Automatisk Hygienspolning
Automatisk Hygienspolning används för att minimera tillväxten av bakterier i stillastående vatten.
Hygienspolningen aktiveras automatiskt på de tider man valt att den ska ske, t.ex. varannan natt kl. 02:00. Denna funktion programmeras ifrån en PC med Rada Outlook Mjukvaran men kan även förprogrammeras innan leverans efter kundens önskemål.

Nyckelbrytare
Nyckelbrytaren kopplas till sensorboxen och gör det möjligt att på ett enkelt sätt bryta strömmen till sensorerna. Funktionen gör det enkelt för t.ex. städpersonal att arbeta i våtutrymmet utan att aktivera duscharna.

Rada Outlook Mjukvara
Mjukvaran installeras på en PC med operativsystem Microsoft Windows XP eller Windows 7 & 8.
Mjukvaran krävs för att på plats kunna ändra inställningar, läsa av data loggningar samt starta hetvattenspolning.

KOMPATIBLA PRODUKTER

• Duschpanel DP-3 Outlook
• IR Sensor Outlook
• Piezo-sensor Outlook


Rada Outlook finns tillgänglig som 3-D

(Dubbelklicka för att förstora)
Klicka på bilden för att se den förstorad