Rada Outlook

System Rada Outlook är en elektronisk blandarenhet

Systemet består av en blandningslåda, en sensorbox, en transformator, upp till 6 st. sensorer/piezos samt upp till 6 st. duschhuvuden/utloppspipar. Enheterna i systemet kan kopplas ihop i ett nätverk som kan bestå av upp till 31 st Rada Outlook-enheter eller Rada Sense-enheter.

System Rada Outlook programmeras genom att koppla upp sig med en PC eller via fastighetens DUC/Modbus. Med hjälp av mjukvara till Rada Outlook kan man programmera, läsa av och ändra bl.a. flödestid, utloppstemperatur och automatisk hygienspolning. Mjukvaran har även en loggningsfunktion som tillåter loggning av t.ex. Automatspolningar. Systemet kan även utföra en Hetvattenspolning via DUC/Modbus eller PC. System Rada Outlook är ett komplett och enkelt system med få komponenter. Levereras komplett med blandningslåda, sensorbox, transformator, backventiler, filter samt avstängningsventiler till inloppen. Komplettera med lämpligt duschhuvud eller duschpanel.

Specifikationer

Artikelnummer: RO1621-100

RSK-nummer: 8381648

Höjd: 233 mm

Bredd: 541 mm

Djup: 84 mm

  • Hetvattenspolning - oskadliggör legionellabakterier
  • Hygienspolning - motverka stillastående vatten
  • Nyckelbrytare - bryt strömmen vid städning
  • Mjukvara och USB för koppling till PC