Tempomatic Mix 3 (batteridrift)

Sensorstyrd beröringsfri tvättställsblandare

Sensorstyrd beröringsfri blandare för tvättställ, föranslutning till varmt och kallt vatten. Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Automatisk hygienspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Blandaren levereras med förstärkt monteringsbricka. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.

Specifikationer

Artikelnummer: DB492006

RSK-nummer: 8381693

  • Beröringsfri sensor.
  • Temperaturvred på sidan av blandaren.
  • Flöde ca 3 L/min.
  • Inlopp: R10.
  • Arbetstryck: 1-5 bar.
  • Temperatur: Max 70 ˚C.
  • Automatisk hygienspolning 45 sek vid inaktivitet i 24 timmar.
  • Spänning: 6V via integrerat litiumbatteri.