Tempomatic 3 (batteridrift)

Sensorstyrd beröringsfri tappventil för tvättställ

Sensorstyrd beröringsfri tappventil för tvättställ, för anslutning till förblandat eller kallt vatten. Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Automatisk hygienspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Tappventilen levereras med förstärkt monteringsbricka. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.

När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare.

Specifikationer

Artikelnummer: DB442006

RSK-nummer: 8381687

  • Beröringsfri sensor.
  • Ansluts till förblandat eller kallt vatten.
  • Inlopp: R10.
  • Arbetstryck: 1-5 bar.
  • Förinställt flöde 3 L/min.
  • Max temperatur: 70 ˚C.
  • Automatisk hygienspolning 45 sek vid inaktivitet i 24 timmar.