Elektroniska Duschsystem

Våra elektroniska duschsystem ger en optimal energibesparing med hjälp av flexibla inställningar för flödestider och temperaturer. Funktioner som automatisk hygienspolning och hetvattenspolning för att minimera tillväxten av legionellabakterier är standard. Systemen Rada Outlook och Rada Sense kan kopplas ihop i ett eget nätverk och kan programmeras ifrån en PC eller ifrån fastighetens BMS system via DUC. Med Rada Pulse kan man styra hela tvättrummet av duschar, tvättställsventiler samt WC-spolning.