Rada Pulse

System Rada Pulse är en elektronisk styrcentral för upp till 10 tappställen.

Varje Rada Pulse-styrcentral kontrollerar upp till 10 tappställen. Flödet av vatten från varje tappställe kontrolleras via individuella sensorer och magnetventiler. Flödestiden för respektive tappställe programmeras individuellt med hjälp av en bärbar handprogrammerare. Detta ger möjlighet till maximal besparing av vatten och energi.

Med system Rada Pulse har man möjligheten att både hetvattenspola samt ställa in en automatisk hygienspolning för att minska risken för eventuella legionella bakterier i rörsystemet. Man kan även koppla styrcentralen till en nyckelbrytare för att bryta strömmen till sensorerna för att göra det enkelt för t.ex. städpersonal att arbeta i våtutrymmet utan att aktivera duscharna.

Specifikationer

Artikelnummer: RP093-79

RSK-nummer: 8381625

Höjd: 230 mm

Bredd: 300 mm

Djup: 117 mm

  • Hetvattenspolning (tillvalsmöjlighet) - Spola igenom rörsystemet för att oskadliggöra bakterier så som legionella
  • Hygienspolning (tillvalsmöjlighet) - Motverka stillastående vatten
  • Nyckelbrytare (tillvalsmöjlighet) - Bryt strömmen till sensorerna för att underlätta vid städning