Mono Control

Styrenhet för enskilda tappställen

System Rada Mono Control (MC) är framtaget som styrning för enskilda tappställen så som dusch, urinal, tvättställ, mm. Rada MC består av en elektronikenhet som tillsammans med en transformator, en sensor, en magnetventil samt till exempel ett duschhuvud bildar en enhet.
System Rada MC så har man möjlighet att förspola om den används för urinalspolning, ställa in specifik spoltid, på/av funktion eller lägga till en fördröjning på spolningen.

Det finns tre olika sensorer att välja på beroende på vilken användningsområde man har. För dusch och tvättställ används sensor 129, för singelurinal så används sensor 125 och för grupp urinaler så används sensor 126.

Specifikationer