Tempostop AB Vägg

Självstängande tappventil för vägg med Anti block-funktion

Självstängande tappventil med Anti block-funktion avsedd för väggmontage. Ansluts till kallt eller
förblandat vatten. Flöde erhålls genom att knappen trycks in. Flödet startar först när knappen släpps.
Full hygien tack vare den självstängande funktionen utan handkontakt. Flödet stängs automatiskt efter
ca 7 sekunder. Optimal energibesparing, upp till ca 50 % jämfört med traditionell armatur.

Om förblandat vatten ska användas, rekommenderar vi Premix Compact termostatiska förblandare.

Specifikationer

Artikelnummer: DB746001

RSK-nummer: 8381738

  • Inställningsbart flöde 3-6 L/min.
  • Inlopp: R15 utv.
  • Arbetstryck: 1-5 bar
  • Temperatur: Max 70 ˚C.