Tempomatic 4 Mix (nätdrift)

Sensorstyrd beröringsfri tvättställsblandare

Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 90% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Automatisk hygienspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.

När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare.

Specifikationer

Artikelnummer: DB490101

RSK-nummer: 8430493

  • Levereras komplett med softpex slang samt transformator.
  • Inlopp: R10.
  • Arbetstryck. 1-5 bar.
  • Förinställt flöde: 3 L/min.
  • Max temperatur: 70 °C.
  • Automatisk hygienspolning 45 sek vid inaktivitet i 24 timmar.
  • Temperaturvred sitter på sidan av blandaren.