Tempomatic 2 (batteridrift)

Sensorstyrd beröringsfri tappventil för tvättställ

Sensorstyrd beröringsfri tappventil för tvättställ, för anslutning till förblandat eller kallt vatten. Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Programmerbar automatspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Tappventilen levereras med förstärkt monteringsbricka.
Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 60 sek.

När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare.

Specifikationer

Artikelnummer: DB444006

RSK-nummer: 8381689

  • Beröringsfri sensor.
  • Ansluts till förblandat eller kallt vatten.
  • Inlopp: R15.
  • Arbetstryck: 1-5 bar.
  • Förinställt flöde 3 L/min.
  • Max temperatur: 70 ˚C.
  • Programmerbar automatspolning 45 sekunder vid inaktivitet i 24 timmar.