Binoptic Mix (nätdrift)

Sensorstyrd beröringsfri tvättställsblandare för tvättställ

Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 90% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Automatisk hygienspolning i 60 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek. När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare. Blandaren finns även i svart utförande

Levereras komplett med softpex slang samt transformator.

Specifikationer

  • Förinställt flöde på 3 lpm, men kan justeras till 1.5-6 lpm