Tillbaka till sökning...

Tempomatic 4


Sensorstyrd beröringsfri tappventil för tvättställ. Anslutning till förblandat eller kallt vatten. Vatten flödar endast då händerna aktiverar sensorn.


FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen.

Optimal energibesparing upp till c:a 90% jämfört med traditionell ettgreppsblandare

Automatisk hygienspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt.

Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.

När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare.Levereras komplett med softpex slang samt batteri alt. transformator.

Tempomatic 4 Batteri
Artikelnummer: DB 440106
RSK-nummer: 838 17 28

Tempomatic 4 Trafo
Artikelnummer: DB 440101
RSK-nummer: 843 04 92
(Dubbelklicka för att förstora)

Heno beröringsfri tvättställsblandare
Heno

Klicka på bilden för att se den förstorad