Täckprofil

Måttanpassad täckprofil för WC & Tvättställsmodul

Täckprofil
I de fall där el- och rördragningar behöver göras från tak och direkt till ner till modulen finns en täckprofil som möjliggör att skydda rörinstallationen bakom den täckprofilen.

Specifikationer