Högriskmiljö

I högriskmiljöer som på rättspsykiatriska kliniker och fängelser där hårt slitage, vandalism samt risk för suicid och självskador är vanligt ställs helt andra krav på produkter och lösningar än i en publik miljö. Heno erbjuder ett komplett sortiment av robusta och driftsäkra sanitetslösningar för högriskmiljöer.