Sluttande topp för duschpanel

Passande i högriskmiljöer

Sluttande topp är ett tillval som är möjlig till alla Henos egentillverkade duschpaneler.
Sluttningen på 20⁰ ger duschpanelen en högre suicidpreventiv utformning.
Vid sluttande topp så sker anslutning av vatten bakom panelen s.k. Dold anslutning.

Specifikationer