Urinalspolning Kit

Elektroniskt spolnings kit

System Rada Mono Control (MC) är framtaget som styrning för enskilda tappställen så som dusch, urinal, tvättställ, mm. Rada MC består av en elektronikenhet som tillsammans med en transformator, en sensor samt magnetventil bildar en enhet.

Fördröjning - Vanlig funktion om man har en urinalränna. Då sensorn känner av en persons närvaro börjar cykeln med en väntetid på upp till tre minuter innan spolningen startar. Detta för att personen ska hinna klart innan spolningen av rännan startar.

VALMÖJLIGHETER
• Sensorer
- Sensor 122 används till singelurinal. Väggmonterad sensor.
- Sensor 125 används till en singelurinal. Takmonterad sensor.
- Sensor 126 används till en grupp urinaler eller en s.k. urinalränna då den läser av ett bredare område. Takmonterad sensor.

• System i box
- System Rada MC kan köpas i box. Med detta menas att magnetventilen och elektronikenheten levereras inbyggda i en låda för enklare montering.

Specifikationer