Tillbaka till sökning...

Urinalspolning


INFORMATION

System Rada Mono Control (MC) är framtaget som styrning för enskilda tappställen så som dusch, urinal, tvättställ, mm. Rada MC består av en elektronikenhet som tillsammans med en transformator, en sensor samt magnetventil bildar en enhet. Varje elektronikenhet har ett antal val som är anpassade efter den funktion den ska fylla. Exempelvis har en dusch olika långa spoltider upp till 75 sekunder medan en urinal har val som fördröjning och kortare spoltider.
Bland de olika funktionerna System Rada MC har för urinaler finns:


Förspolning - Då sensorn känner av en persons närvaro spolar den en kort stund. Vanligaste användningsområdet är singelurinal då fuktigt porslin inte skadas lika mycket av ammoniaken i urinen.

Fördröjning - Vanlig funktion om man har en urinalränna. Då sensorn känner av en persons närvaro börjar cykeln med en väntetid på upp till tre minuter innan spolningen startar. Detta för att personen ska hinna klart innan spolningen av rännan startar.VALMÖJLIGHETER

 Sensorer
- Sensor 122 används till singelurinal. Väggmonterad sensor.
- Sensor 125 används till en singelurinal. Takmonterad sensor.
- Sensor 126 används till en grupp urinaler eller en s.k. urinalränna då den läser av ett bredare område. Takmonterad sensor.

• System i box
- System Rada MC kan köpas i box. Med detta menas att magnetventilen och elektronikenheten levereras inbyggda i en låda för enklare montering.


Heno

Klicka på bilden för att se den förstorad