Tempomatic 4 Vägg (batteridrift)

Sensorstyrd beröringsfri tappventil för vägg

Sensorstyrd beröringsfri tappventil för väggmontage med anslutning till förblandat eller kallt vatten. Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 90% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Automatisk hygienspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.

När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare.

Specifikationer

Artikelnummer: DB443506

RSK-nummer: 8430588

  • Inlopp: R15
  • Arbetstryck: 1–5 bar.
  • Flöde: justerbart mellan 1,5–6 L/min.
  • Piputsprong: 190mm.
  • Temperatur: Max 70 ˚C.
  • Automatisk hygienspolning 45 sek vid inaktivitet i 24 timmar.
  • Spänning: 6V via integrerat litiumbatteri.