Tillbaka till sökning...

Tempomatic 4 Vägg

Artikelnummer: DB443506

RSK-nummer: 843 05 88


Sensorstyrd beröringsfri tappventil för väggmontage, för anslutning till förblandat eller kallt vatten. Vatten flödar endast då händerna aktiverar sensorn, tappventilen levereras komplett med integrerad sensor, magnetventil samt 6v litium batteri.


FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen.
Optimal energibesparing upp till c:a 90% jämfört med traditionell ettgreppsblandare
Automatisk hygienspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att
förebygga risker för Legionellatillväxt.
Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.
När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compakt termostatblandare.

Klicka på bilden för att se den förstorad