Högriskmiljöer

Vårt sortiment av produkter och system för högriskanläggningar består bl.a. av duschpaneler utformade i suicidpreventivt syfte, samt WC och tvättställ i okrossbar komposit med säkerhetsanpassade moduler för enkel installation. Med beröringsfria sensorer minskar man risken för åverkan, oönskade spolning och vattenförbrukning.