Tillbaka till sökning...

Rada Pulse


INFORMATION

Varje Rada Styrcentral kontrollerar upp till 10 utlopp. Flödet av vatten från varje utlopp kontrolleras via individuella sensorer och magnetventiler. Flödestiden för resp. utlopp programmeras individuellt med hjälp av en bärbar handprogrammerare. Detta ger en möjlighet till maximal besparing av vatten och energi. Handprogrammeraren har användarvänlig steg-för-steg instruktion på displayen, för att göra programmeringen enkel. Rada Pulse erbjuder en serie av olika sensorer för duschar, handtvätt, WC och urinalspolning. De beröringsfria sensorerna ger en högre nivå av säkerhet och hygien, samt minskar behovet av service och underhåll. När sensorn aktiveras, skickas en signal till Rada Pulse Styrcentral, som i sin tur aktiverar magnetventilen. Magnetventilen förblir öppen under den förprogrammerade flödestiden, och vatten kommer att flöda genom utloppet. När flödestiden löpt ut, stänger magnetventilen och flödet upphör. Flödestiderna är individuellt programmerade i Rada Pulse Styrcentral med hjälp av den bärbara programmeraren.


TILLVALSMÖJLIGHETER

• Hetvattenspolning
Hetvattenspolningen gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hett vatten för att oskadliggöra eventuella bakterier så som legionellabakterier.
För att hetvattenspolningen ska fungera behövs en timerfunktion genom Rada 850 Timercentral eller anläggningens DUC, en motorstyrd 3-vägsventil samt säkerhetssensorer eller koppling till anläggningens larm.

• Automatisk Hygienspolning
Automatisk Hygienspolning används för att minimera tillväxten av bakterier i stillastående vatten.
För att automatspolningen ska fungera behövs en timerfunktion genom Rada 850 Timercentral eller anläggningens DUC.

• Nyckelbrytare
Nyckelbrytaren kopplas till styrcentralen och gör det möjligt att på ett enkelt sätt bryta strömmen till sensorerna. Funktionen gör det enkelt för t.ex. städpersonal att arbeta i våtutrymmet utan att aktivera duscharna.

KOMPATIBLA PRODUKTER

• Duschpanel DP-3
• Duschpanel DP-4 Therm
• IR Sensor 129
• Manöverdon 60
• Urinalsensor 125
• Urinalsensor 126


Heno
Heno pulse ritning

Klicka på bilden för att se den förstorad