Tillbaka till sökning...

Mono Control


INFORMATION

System Rada Mono Control (MC) är framtaget som styrning för enskilda tappställen så som dusch, urinal, tvättställ, mm. Rada MC består av en elektronikenhet som tillsammans med en transformator, en sensor, en magnetventil samt till exempel ett duschhuvud bildar en enhet. Varje elektronikenhet har ett antal val som är anpassade efter den funktion den ska fylla. Exempelvis har en dusch olika långa spoltider upp till 75 sekunder medan en urinal har val som fördröjning och kortare spoltider.
Bland de olika funktionerna System Rada MC har finns:
Förspolning - Då sensorn känner av en persons närvaro spolar den en kort stund. Vanligaste användningsområdet är singelurinal då fuktigt porslin inte skadas lika mycket av ammoniaken i urinen.
Spoltid - Den tid vattnet flödar från det att sensorn aktiverats.
På/Av - Funktion för dusch eller tvättställ då en första aktivering av sensorn startar spoltiden och en andra aktivering (under spoltid) avbryter cykeln och stänger av vattenflödet i förtid.
Fördröjning - Vanlig funktion om man har en urinalränna. Då sensorn känner av en persons närvaro börjar cykeln med en väntetid på upp till tre minuter innan spolningen startar. Detta för att personen ska hinna klart innan spolningen av rännan startar.VALMÖJLIGHETER

 Sensorer
- Sensor 129 används vanligen till dusch och tvättställ. Sensorn är i förkromad mässing och    monteras på vägg.
- Sensor 125 används till en singelurinal. Sensorn monteras i taket.
- Sensor 126 används till en grupp urinaler eller en s.k. urinalränna då den läser av ett bredare    område. Sensorn monteras i taket.

• Utlopp
- Duschhuvud
- Utloppspip
- Urinal
- WC

 Elektronikenheter
- Enhet 125 och 126 används främst till urinaler då de kan ställas in med fördröjning och 13 sekunder som längsta spoltid.
- Enhet 129 används till duschar och tvättställ då den har en spoltid upp till 75 sekunder och val av fast spoltid eller på/av funktion.


 Magnetventiler
- Vanligaste valet vid tvättställ, dusch och urinal är en magnetventil med anslutning 15..
- Då systemet installeras till en toalettspolning bör man använda en magnetventil med anslutning 28.

Transformator
- En transformator av modell 230/12V 60VA tar upp till 6 st. tappställen.
- En transformator av modell 230/12V 120VA tar upp till 12 st. tappställen.

System i box
- System Rada MC kan köpas i box. Med detta menas att magnetventilen och elektronikenheten levereras inbyggda i en låda för enklare montering.


KOMPATIBLA TAPPSTÄLLEN

• Duschpanel DP-3
• Duschpanel DP-4 Therm
• Sensor 129
• Manöverdon 60
• Urinalsensor 125
• Urinalsensor 126


MC129
Heno Mono Control
Heno Urinal ritning

Klicka på bilden för att se den förstorad