Legionellakontroll

Legionellakontroll


Vad är legionella?

Legionella är en bakterie som finns i jord och vatten. Den är i sig inte farlig, men i felaktigt utformade vattensystem där kallvattnet är för varmt, varmvattnet för kallt eller där vattnet blir stillastående för länge så kan bakterietillväxten öka. Detta kan i sin tur leda till att människor som duschar i dessa duschar kan drabbas av Legionärssjuka eller Pontiacfeber.


Vi på Heno jobbar aktivt med att minska legionellatillväxt i våra duschar och ligger idag i framkant på marknaden när det kommer till legionellakontroll. Våra system för legionellaspolning har två olika alternativ, automatisk hygienspolning och hetvattenspolning. Dessa alternativ ger kunden de rätta verktygen för att hålla legionellatillväxten under kontroll.


Automatisk Hygienspolning

Automatisk hygienspolning utförs normalt med 30–38 °C vatten och används för att begränsa tiden för stillastående vatten, med det så undviker man att temperaturen på framledande kallvatten blir för varm. Den automatiska hygienspolningen kan programmeras efter kundens önskemål och kan spola en eller flera gånger per dygn, t ex var 8e timme enligt BBR-direktiven.


Hetvattenspolning

Hetvattenspolning gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hetvatten, normalt ca: 70°C, detta för att minimera tillväxten legionellabakterier. Hetvattenspolningen aktiveras manuellt från en dator med vår mjukvara, alternativt ifrån fastighetens BMS System via DUC.Heno Tvättställ wc ModulerHeno LegionellakontrollSt-GöranRada Sense CoverHeno Duschpelare utomhusHeno duschanordning