Hygien & Ekonomi

Med lösningar ifrån Heno har man fokus på Säkerhet, Hygien, Ekonomi och Miljö


HYGIEN

Våra olika beröringsfria system ger högsta tänkbara komfort och med en utformning som främjar att det är lätt att hålla rent vid tappstället. Heno erbjuder funktioner så som automatisk hygienspolning och hetvattenspolning som gör att tillväxten av legionellabakterier hålls under kontroll, samt att man möter upp på de hygieniska kraven enligt Sunda Hus och BBR som finns för installationen.

 

AUTOMATISK HYGIENSPOLNING

Med funktionen automatisk hygienspolning så kan man begränsa tiden för stillastående vatten i rörsystemet och på så sätt undvika att framledningstemperaturen på kallvattnet inte blir för hög så att tillväxt av legionellabakterier kan ske. Automatspolningen sker normalt med 30-38°C vatten och kan programmeras att genomföras en eller flera gånger per dygn, t.ex. var 8:e timme enligt BBR direktiven.

 

HETVATTENSPOLNING

Med hetvattenspolning kan man minimera legionellatillväxten genom att rörsystemet spolas rent med ca: 70°C varmvatten. Denna funktion kan även aktiveras från ett överordnat system, BMS, via DUC. Med olika tillbehör så säkerställer man att spolning ej kan ske om någon befinner sig i utrymmet.


DRIFTEKONOMI

Henos produkter och system är i ett robust utförande för att tåla det mest krävande miljöer. Produkterna är lätta att installera och har en hög driftsäkerhet. Kontroll av temperatur, flöden och flödestider bidrar till en stor energibesparing. Sammantaget så ger detta en god driftekonomi för installationen.


St-GöranRada Sense CoverHeno duschanordningHeno Duschpelare utomhusHeno LegionellakontrollHeno Tvättställ wc Moduler