Tillbaka till sökning...

Rada Outlook

Artikelnummer: RO1621-100

RSK-nummer: 8381648


INFORMATION

System Rada Outlook är en elektronisk blandarenhet för upp till 6 utlopp. Systemet består av en blandningslåda, en sensorbox, en transformator, upp till 6 st. sensorer/piezos samt upp till 6 st. duschhuvuden/utloppspipar.
Enheterna i systemet kan kopplas ihop i ett nätverk som kan bestå av upp till 31 st Rada Outlook-enheter eller Rada Sense enheter.
System Rada Outlook programmeras genom att koppla upp sig med en PC eller via fastighetens DUC/Modbus. Med hjälp av mjukvara till Rada Outlook kan man programmera bland annat flödestid, utloppstemperatur och automatisk hygienspolning. Mjukvaran har även en loggningsfunktion som tillåter loggning av t.ex. automatspolningar. Systemet kan även utföra en hetvattenspolning via DUC/Modbus eller PC.
System Rada Outlook är ett komplett och enkelt system med få komponenter. Vid leverans är lådan komplett med blandningslåda, sensorbox, transformator, backventiler, filter samt avstängningsventiler till inloppen.


TILLVALSMÖJLIGHETER

Hetvattenspolning
Hetvattenspolningen gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hett vatten för att oskadliggöra eventuella bakterier så som legionellabakterier.
För att aktivera hetvattenspolningen krävs en signal från fastighetens DUC/Modbus eller en PC med Rada Outlooks mjukvara installerad.

 Automatisk Hygienspolning
Automatisk Hygienspolning används för att minimera tillväxten av bakterier i stillastående vatten.
För att automatspolningen ska aktiveras krävs en programmering av fastighetens DUC/Modbus eller en programmering från en PC med Rada Outlooks mjukvara installerad.
Denna funktion kan även förprogrammeras innan leverans efter kundens önskemål.

Nyckelbrytare
Nyckelbrytaren kopplas till sensorboxen och gör det möjligt att på ett enkelt sätt bryta strömmen till sensorerna. Funktionen gör det enkelt för t.ex. städpersonal att arbeta i våtutrymmet utan att aktivera duscharna.

Rada Outlook Mjukvara
Mjukvaran installeras på en PC med operativsystem Microsoft Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.
Mjukvaran krävs för att på plats kunna ändra inställningar, starta hetvattenspolning samt läsa dataloggar.

KOMPATIBLA PRODUKTER

• Duschpanel DP-3 Outlook
• IR Sensor Outlook
• Piezo-sensor Outlook

(Dubbelklicka för att förstora)
Heno

Klicka på bilden för att se den förstorad